آموزش های هفتگی راز

شما می توانید با افکارتان به دیگران کمک کنید ودیگران نیز می توانند به شما کمک کنند .هر فکر مثبتی که برای دیگری می فرستید یک نیروی حیات بخش است ، اما شخص دریافت کننده نیز باید خواهان همان افکاری که شما به سویش می فرستید باشد. اگر آن شخص طالب این افکار و انرژی شما نباشد در هماهنگی با فرکانس افکارتان قرار ندارد و این افکار در او نفوذ نخواهد کرد .

شما نمی توانید زندگی دیگران را بر علیه آنچه آنها می خواهند تغییر دهید اما اگر این افکار همان هایی باشد که آنها می خواهند، افکار شما نیرویی دارد که می تواند کمکشان کند . لبخند

/ 2 نظر / 42 بازدید
مهدیه

سلام شادی جونم[ماچ].مثل همیشه عالی بوووووووودددددددد[پلک]

سارا

سلام...من یک سوال داشتم...یعنی اگه من عاشقه کسی باشم...ولی اون هیچ حسی به من نداشته باشه...و اگه از قانون جذب استفاده کنم...به هم میرسیم ؟ممنونم اگه جواب بدین...[لبخند]