آموزش های هفتگی راز

در هر مذهب و آیینی به ما گفته شده که ایمان بیاورید. ایمان به این معنی است که شما نمی دانید چگونه ولی یقین دارید که آرزو و خواسته شما به شما داده خواهد شد و تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که آرامش داشته باشید و به کائنات اجازه دهید که خواسته تان را جذب کند .

/ 1 نظر / 81 بازدید
ﻓﺮﮔﻞ

ﺷﺎﺩﻱ ﺟﻮﻭﻭﻭﻥ ﻣﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺳﻲ[گل][گل][گل]