جملات الهام بخش روزانه 4

از همین حالا تغییر باورهایم را شروع می کنم و به مسائلی متفاوت متعقد می شوم : " در کائنات وفور نعمت بیش از حد است " ، من جوانتر می شوم ، من توان مالی داشتن خانه ای بزرگ را دارم ." پس من می توانم باورها را هرطوری که دلم بخواهد از طریق قانون جذب خلق کنم .

/ 0 نظر / 133 بازدید