آموزش های هفتگی راز

همه ما تو هر لحظه ای از زندگیمون در حال جذبیم ! بعضی وقتا فکر می کنیم که این قانون جذب کار نمی کنه و ما اون چیزی رو که می خوایم نداریم....در همون لحظه قانون جذب به این افکار شما جواب می ده و نداشتن خواسته هاتونو جذب می کنه...

این قانون همون لحظه هم داره  کار می کنه!چشمک

/ 1 نظر / 145 بازدید
معصومه

شادی جان ممنونم از لطفت نکته جالب و مهمی بود.